Huvud Användning av Nolvadex

Nolvadex är ett antiöstrogen som används vid behandling av bröstcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen. Den spelar också en viktig roll i att förhindra uppkomsten av cancer hos kvinnor som löper en hög risk för bröstcancer. Läkare gäller Nolvadex till patienter som har genomgått strålning och kirurgi. Eftersom Nolvadex är ett antiöstrogen dess funktioner genom att hämma effekten av östrogen på vissa tumörer.

Köpa Nolvadex

Biverkningar av Nolvadex

Vanliga biverkningar en person kan uppleva när du tar Nolvadex innehåller;

Magkramper, muskelsmärta, skelettsmärta, blodvallningar, trötthet, kramp i benen, Flushing, svullnad, Illamående, Förändringar i menstruationer, håravfall, depression, förlust av sexlust, och huvudvärk.

Om någon av de biverkningar förvärras eller kvarstår är det viktigt att konsultera en läkare.

Dos

Läkare rekommenderar att Nolvadex bör tas i mängder av 20-40 mg på en dag för patienter som lider av bröstcancer.
Även patienter som använder letrozol och anastrozol bör hålla sig borta från Nolvadex till varje pris eftersom blanda läkemedel kan leda till allvarliga komplikationer.
Cimetidin och SSRI antidepressiva påverkar hur Nolvadex.
Patienter som även tar antikoagulantia av kumarintyp kan bara ta Nolvadex under noggrann övervakning av en läkare.
Med Nolvadex under graviditeten kan orsaka potentiellt hot mot ett foster. Men fördelarna med Nolvadex särklass uppväger dess brister i detta skede. Detta läkemedel är kända för att hämma laktation. Läkare rekommenderar också att kvinnor som använder Nolvadex bör undvika amning.
Hur man använder Nolvadex

Strikt följa läkarens ordination när du använder Nolvadex. Doserings instruktioner ingår också på etiketten papper av läkemedlet.
Nolvadex också utfärdas med en patient informationsblad som vanligtvis kallas medicinering Guide. Patienterna bör noggrant läsa dessa instruktioner.
Det kan sväljas, med eller utan mat
Den kan tas med vatten eller alkohol
Du ska fortsätta att ta detta läkemedel, även om du känner dig bättre.
Om du av misstag har glömt att ta läkemedel som förskrivits är det viktigt att rådgöra med din läkare.
Tamoxifen är det generiska namnet på Nolvadex. Dess användning är godkänd av amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Du kan också köpa medicin på nätet från en trovärdig källa. Det säljs i form av piller. Varje dos innehåller trettio piller som säljs på ett minimipris på $ 36,34. Ett paket med 60 tabletter säljs på $ 52,85.

Nolvadex är mycket effektivt vid behandling av cancer, särskilt bröstcancer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *