Köpa Pergotime i Sverige

Pergotime (aktiv komponent – Clomiphene) är ett läkemedel som används i behandling av fertilitetsproblem hos kvinnor, såsom anovulation eller infertilitet. Det är också användbart för ovariell stimulering under provrörsbefruktning. Clomiphene stimulerar frisättningen av gonadotropiner, vilka är biologiskt aktiva molekyler som stimulerar mognaden av folliklarna och öka produktionen av östrogen.

Vad Pergotime. Pergotime gravid
PergotimePergotime tillhör den kategori av läkemedel som kallas selektiva östrogenreceptormodulatorer. Det fungerar genom att binda till vissa östrogenreceptorer i hypotalamus, vilket är en del av hjärnan som är ansvarig för att kontrollera reproduktiva och sexuella funktioner, bland andra system. När östrogen i kroppen är höga, binder östrogen till vissa receptorer i hypotalamus och det signalerar att det finns tillräckligt med östrogen, som kallas en negativ återkoppling kommunikation. Det orsakar hypothalamus att minska sin produktion av gonadotropiner, som är molekyler som direkt stimulerar äggstockarna att producera mer östrogen. Slutresultatet sänkning av östrogen nivåer.

Hur Clomid (Pergotime. Clomiphene) fungerar. Pergotime ägglossning
Clomiphene verkar genom att blockera att hämma dessa östrogenreceptorer och därmed ”lura” hypotalamus att östrogennivåerna är låga. Hypothalamus reagerar genom att öka sin produktion av gonadotropiner för att höja produktionen av östrogen. Denna åtgärd är särskilt användbar i infertilitet och anovulation där fler gonadotropiner är nödvändiga för att stimulera mognaden och utveckling av äggblåsor. Clomiphene kan orsaka en situation för ovariell överstimulering, som behövs vid gödsling procedurer.

Hur du använder denna medicin
Clomiphene ges vanligen i början av menstruationscykeln. De gonadotropiner, som är hormoner som FSH och LH, orsakar utvecklingen av en äggblåsa som toppar i ägglossningen och kan ta itu med infertilitet problem. Även om det inte uttryckligen godkänts för detta ändamål, är klomifen ibland föreskrivna off-label för att behandla manlig hypogonadism, som är ett tillstånd där en man har låga testosteronnivåer. Den kan fungera som ett effektivt alternativ till TRT (testosteron substitutionsterapi).

Biverkningar för kvinnor
Innan de söker behandling för denna specifika uppgift, se till att rådgöra med din läkare för att avgöra om du är en lämplig kandidat för Clomiphene behandling för att undvika obehagliga biverkningar. Som med de flesta läkemedel, kan klomifen orsaka några biverkningar. De kan vara värmevallningar, matsmältningsproblem, synstörningar och andra sällsynta biverkningar. Eftersom Clomiphene orsakar stimulering av äggstockarna folliklar mognad, kan det öka chanserna att få tvillingar eller trillingar i vissa kvinnor som söker behandling för infertilitet.

Även Pergotime är en effektiv och säker behandling för infertilitet, se till att ha en grundlig medicinsk kontroll före behandling och justera dosen enligt din läkares rekommendationer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Köpa Pergotime i Sverige

  1. hi i need to by pergotime

  2. Harry Eikild says:

    Bestille 2stk kurer med pergotime

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *