Köpa Viagra Säkert

köpa Viagra postförskott
Viagra Sverige Wiki

Hur Sildenafil kan behandla erektil dysfunktion

Sildenafil (Viagra) används för att behandla erektil dysfunktion (impotens; oförmåga att få eller hålla erektion) hos män. Om du tar sildenafil för att behandla erektil dysfunktion bör du veta att det inte botar erektil dysfunktion eller ökar sexuell lust. Sildenafil förhindrar inte graviditet eller spridning av sexuellt överförda sjukdomar såsom humant immunbristvirus (HIV). Sildenafil behandlar erektil dysfunktion genom att öka blodflödet till penis under sexuell stimulering. Detta ökade blodflöde kan orsaka erektion. Sildenafil behandlar PAH genom att slappna av blodkärlen i lungorna så att blodet lätt rinner. Sildenafil (Revatio) används för att förbättra träningsförmågan hos vuxna med pulmonal arteriell hypertoni (PAH; högt blodtryck i kärlen som transporterar blod till lungorna, vilket orsakar andnöd, yrsel och trötthet). Barn ska vanligtvis inte ta sildenafil, men i vissa fall kan en läkare bestämma att sildenafil (Revatio) är det bästa läkemedlet för att behandla ett barns tillstånd.

Vad är Sildenafil

Sildenafil är i en klass av läkemedel som kallas fosfodiesteras-hämmare. Förvara detta läkemedel i behållaren som den kom i, tätt stängd och utom räckhåll för barn. Förvara tabletterna vid rumstemperatur och borta från överflödig värme och fukt (inte i badrummet). Förvara suspensionen vid rumstemperatur eller i kylskåp, men frys inte ner den. Kassera eventuell oanvänd suspension efter 60 dagar. Det har visat sig hjälpa killar med alla grader av ED. VIAGRA börjar normalt arbeta inom 30-60 minuter.Viagra börjar vanligtvis arbeta inom 30-60 minuter. Du kan ta det upp till 4 timmar innan sexuell aktivitet. Så det finns ingen anledning att rusa. Viagra (sildenafilcitrat) är medicinering för erektil dysfunktion (ED). VIAGRA fungerar för män med erektil dysfunktion (ED) genom att öka blodflödet till penis så att du kan få och hålla en erektion tillräckligt hård för sex. Enskilda resultat kan variera.

Vad gör Sildenafil

Att ta sildenafil med ett nitratmedicin kan orsaka en plötslig och allvarlig minskning av blodtrycket. Den första effektiva orala behandlingen som gjorde det möjligt för män att få erektioner – förutom den gamla orala behandlingen som är – har visat sig vara säker och effektiv för män som inte har medicinska problem, såsom hjärtsjukdomar, som kontraindicerar det. Ta inte Viagra om du använder också ett nitratläkemedel för bröstsmärta eller hjärtproblem, inklusive nitroglycerin, isosorbiddinitrat, isosorbidmononitrat och några fritidsmedel som "poppers". Vissa läkemedel kan orsaka oönskade eller farliga effekter när de används med Viagra. Berätta för din läkare om alla dina nuvarande läkemedel, särskilt riociguat (Adempas) och nitrater. Kontakta din läkare eller kontakta akut läkare om din erektion är smärtsam eller varar längre än 4 timmar. En långvarig erektion (priapism) kan skada penis. Viagra tas vanligtvis endast vid behov, 30 minuter till 1 timme före sexuell aktivitet. Du kan ta det upp till 4 timmar innan sexuell aktivitet. Ta inte Viagra mer än en gång per dag.

Hur det tas

Ta Viagra exakt som det föreskrevs för dig. Följ alla anvisningar på din receptetikett. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat. Viagra kan hjälpa dig att få erektion när sexuell stimulering inträffar. En erektion sker inte bara genom att ta ett piller. Följ din läkares anvisningar. Berätta för din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, vitaminer och örttillskott. Om du blir yr eller illamående eller har smärta, domningar eller stickningar i bröstet, armarna, nacken eller käken, ska du genast ringa din läkare. Du kan ha en allvarlig biverkning av sildenafil.

Bieffekter

Viagra kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och andra läkemedel kan påverka hur VIAGRA fungerar och orsaka biverkningar. Berätta särskilt för din sjukvårdspersonal om du tar något av följande:

  • Läkemedel som kallas HIV-proteashämmare , som ritonavir (Norvir), indinavirsulfat (Crixivan), saquinavir (Fortovase eller Invirase) eller atazanavir sulfat (Reyataz)
  • Vissa typer av orala svampdödande läkemedel, såsom ketokonazol (Nizoral) och itrakonazol (Sporanox)
  • Läkemedel som kallas nitrater
  • Läkemedel som kallas guanylatcyklasstimulatorer såsom Adempas (riociguat)
  • Läkemedel som kallas alfa-blockerare, såsom Hytrin (terazosin HCl), Flomax (tamsulosin HCl), Cardura (doxazosin mesylat), Minipress (prazosin HCl), Uroxatral (alfuzosin HCl), Jalyn (dutasterid och tamsulosin HCl) eller Rapaflo (silos) ). Alfa-blockerare föreskrivs ibland för prostataproblem eller högt blodtryck. Hos vissa patienter kan användningen av VIAGRA tillsammans med alfa-blockerare leda till blodtrycksfall eller svimning
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *